Když nastupují čeští žáci do prvního ročníku, mají již za sebou jeden rok na škole. Znají zdejší prostředí, vyučující, což jim dává velkou výhodu oproti rakouským spolužákům. Sami učitelé se také snaží, aby se čeští studenti integrovali do výuky, což se daří i díky častým skupinovým pracím. Rakušané navíc mají jednu hodiny češtiny týdně, kde mají šanci poznat jazyk a českou kulturu. Tím se stírají možné předsudky.