Všichni učitelé počítají s tím, že školu navštěvují i studenti s jiným mateřským jazykem než němčinou a jsou zvyklí s nimi zpočátku komunikovat jednodušeji, srozumitelně a trpělivě. Ve škole je několik českých učitelek, které jsou studentům také připraveny v případě potřeby pomoci.