Situace je na všech školách stejná a v přípravném ročníku ji samozřejmě zohledníme. I v Rakousku probíhá nyní online výuka. Stále platí, že k přijetí ke studiu stačí základní znalost němčiny (znalost ca po dvou letech výuky) a během přípravného ročníku studenti případné nedostatky doženou.