Přípravný ročník
Přípravný ročníkpro české studenty a studentky
Industrial Business HAK
Industrial Business HAK
Wirtschaftsakademie Waldviertel
Wirtschaftsakademie Waldviertel(hospodářská akademie - HAK)
Praxis-Handelsschule
Praxis-Handelsschule (obchodní škola s praxí - Praxis-HAS)
Fachschule Wirtschaft
Fachschule Wirtschaft (odborná škola - FW)
Aufbaulehrgang Wirtschaft
Aufbaulehrgang Wirtschaft (ALW)
Schule für Sozialbetreuungsberufe für Berufstätige
Schule für Sozialbetreuungsberufe für Berufstätige (SOB)
 • Eine Gruppe von Schülerinnen beim Internationalen Tag der Sprachen.

Hranice překračující přípravný ročník pro české studenty a studentky

Nultý (přípravný) ročník připravuje české studenty a studentky na budoucí studium v SZ:G.

Roční studium rozšiřuje schopnost ústně a písemně komunikovat v němčině a poté se moci úspěšně účastnit výuky společně s rodilými mluvčími.

Přípravný ročník nabízí:

 • intenzivní výuku němčiny
 • trénink všech jazykových dovedností, rozšiřování slovní zásoby
 • výpomoc ze strany českých vyučujících
 • exkurze do Gmündu a okolí
 • integraci do školního kolektivu
 • možnost složení jazykové zkoušky ÖSD Zertifikat přímo na škole
 • možnost ubytování na internátu v Českých Velenicích (www.sscv.cz)
 • dobré vlakové spojení z Veselí nad Lužnicí i z Českých Budějovic

Podmínky přijetí ke studiu:

 • ukončené základní vzdělání
 • základní znalost němčiny na úrovni A1/A2
 • úspěšně složený přijímací pohovor (probíhá v březnu)

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Pokud Vám nějaké informace chybí, bude Vám ráda k dispozici Mgr. L. Lužická.

Pokud Vám nějaké informace chybí, kontaktujte nás:

Mgr. Lenka Lužická
+420 776 657 744
lenka.luzicka@bildung.gv.at

Během výuky se snažíme zlepšit a rozšířit jazykové znalosti studujících a připravit je na středoškolské vzdělávání na rakouské střední škole. Pracujeme především na:

 • nácviku všech řečových dovedností: trénujeme poslech, čtení, mluvení a psaní
 • povědomí o jazyce, vytváření jazykového citu
 • na pravopise (s podporou počítačů)
 • odborné slovní zásobě v oblastech jako je hospodářství, dějepis, zeměpis, právo, přírodní vědy a matematika
 • angličtině
 • sportovním rozvoji – volitelný předmět: tělesná výchova

Du überlegst, welche Schule du weiterführend besuchen möchtest?

HAK meets Industry:

Industrial Business HAK

Studijní obor Industrial Business HAK je ideální pro žákyně a žáky se zájmem o průmysl, management a digitalizaci. Tato specializace garantuje praxi blízké vzdělání probíhající ve spolupráci s podniky z regionu, to vše od prvního ročníku.

Pětileté vzdělání je úměrné vzrůstajícím požadavkům digitalizovaného světa a je ukončeno maturitní a diplomovou zkouškou. Industrial Business HAK zprostředkovává hospodářské know-how k řešení výzev z praxe v průmyslovém kontextu.

Prohloubené znalosti angličtiny a všestranné všeobecné vzdělání vhodně doplňují tento obor budoucnosti.

Industrial Business HAK SZ:G přináší:

 • zájem o hospodářství a průmysl 4.0
 • na budoucnost orientované hospodářské vzdělání
 • zaměření na angličtinu
 • všeobecné vzdělání
 • nadšení pro inovace
 • mnohostranný vhled do pracovní praxe
 • odpovědné jednání v digitální budoucnosti
 • vysoká orientaci na praxi – díky spolupráci s regionálními podnikateli v oblasti průmyslu
 • podnikatelské myšlení a chování
 • E-Education – digitální vzdělání a kompetence

Jedinečné, s praxí spojené, vzdělání na rozhraní hospodářství a techniky nabízí ideální základ pro:

 • byznysovou kariéru, výhodou absolventů na startu kariéry je hospodářskému vzdělání a vysoké digitální kompetence (projektový management, kvalitativní management, produktový management, management výroby)
 • studium na univerzitě nebo vysoké škole v Rakousku nebo v zahraničí
 • start-upovou karéru nebo převzetí podnikání

Maturitní a diplomová zkouška

 • oprávnění ke studiu na univerzitách a vysokých školách
 • ukončené odborné vzdělání – odborný asistent/odborná asistentka, účetní asistentka, asistent ve finančnictví
 • dokončené vzdělání platí jako doklad o znalosti obchodních a právních dovedností nutných pro založení živnosti – tzv. Unternehmerprüfung

Obor Industrial Business HAK SZ:G  nabízí:

 • zaměření na jeden cizí jazyk – angličtinu (angličtina pro průmysl)
 • seminář „Management pro Industrial Business“ (např. řízení inovací, trendy, průmysl 4.0, management kvality, budoucnost světa práce, internet věcí, …)
 • Industrial Training, projektový management
 • E-Business Center (cvičná firma)
 • management technologií
 • aplikovaná matematika, Industrial Maths
 • ERP systémy (SAP)
 • průmyslový design a 3D tisk

Díky stážím a praxi si mohou studenti a studentky vyzkoušet a ověřit získané znalosti a dovednosti v praxi. Moderní vyučovací metody, materiály z praxe a nasazení digitálních médií podporují vzdělání pro budoucnost.

Učební plán k vzdělávacímu programu Industrial Business si můžete stáhnout zde.

 • Eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler beim Lernen.

Modern Business School:

hospodářská akademie (HAK)

Hospodářská akademie Waldviertel nabízí nově koncipované, jedinečné a na praxi orientované hospodářské vzdělání poskytující jistotu pro budoucnost v podobě kombinace všeobecného a prohlubujícího hospodářského vzdělání, cizích jazyků, virtuálních tříd a specializace od 3. ročníku.

Pětileté vzdělání zakončené maturitní a diplomovou zkouškou umožňuje rychlý a přímý vstup do pracovního světa v mnoha odvětvích, nabízí ale také nejlepší předpoklad pro navazující studium nebo pozdější cestu k samostatnému podnikání.

Hospodářská akademie SZ:G přináší:

 • top vzdělání v oblasti hospodářství a průmyslu
 • jazykové znalosti – Business English a druhý volitelný cizí jazyk – francouzština nebo čeština
 • doplňkovou specializaci od 3. ročníku
 • virtuální třídy – poprvé v Rakousku
 • jazykový týden a Entrepreneurship Week
 • spolupráci v rámci 4 škol v Gmündu, Hornu, Waidhofenu/Thaya a Zwettlu
 • podporu od Wirtschaftsforum Waldviertel
 • praxi ve spolupráci se 190 podniky z oblasti Waldviertlu
 • Entrepreneurship Education

Maturitní a diplomová zkouška

 • oprávnění ke studiu na univerzitách, vysokých školách a pedagogických vysokých školách
 • ukončené odborné vzdělání – odborný asistent/odborná asistentka, účetní asistentka, asistent ve finančnictví
 • dokončené vzdělání platí jako doklad o znalosti obchodních a právních dovedností nutných pro založení živnosti – tzv. Unternehmerprüfung

Hospodářská akademie SZ:G nabízí:

 • zaměření na odborné hospodářské vzdělání v prvních rocích studia
 • prohloubení hospodářských znalostí v oborech
  • marketing a budoucí trendy
  • řízení podnikání a management
  • digitalizace a eBusiness
  • podniková ekonomika a účetnictví
  • Business English a hospodářská etika
 • jedinečná specializace díky prohlubujícím modulům od 3. ročníku:
  • Logistik.International (v Gmündu)
  • Vitality.Gesundheitsmanagement
  • Entrepreneur.eBusiness
  • Lebensmittel.Holzwirtschaft

Virtuální třídy přinesou:

 • nejmodernější komunikační infrastrukturu
 • společnou výuku v digitálních třídách
 • úzkou spolupráci s jinými školami a dalšími vzdělávacími zařízeními

Díky stážím a praxi si mohou studenti a studentky vyzkoušet a ověřit získané znalosti a dovednosti v praxi. Moderní vyučovací metody, materiály z praxe a nasazení digitálních médií podporují vzdělání pro budoucnost.

Učební plán si můžete stáhnout zde.

 • Ein Mädchen rührt im Suppenstopf um.

Blízko praxi a kreativitě:

Fachschule Wirtschaft (FW)

Odborná škola (FW) je ideální pro žáky a žákyně se zájmem o vzdělání, které je těsně propojeno s praxí v oblasti event managementu, restauračního managementu, gastronomie a marketingu.

3 leté vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou a vedle všeobecného vzdělání nabízí i prohloubení znalostí v oblasti hospodářství. Zvláštní fokus pak klademe na dovednosti získané během praxe. Dalšími důležitými cíli jsou rozvoj osobnosti, kreativity, podpora sociální angažovanosti a schopnosti pracovat v týmu.

Odborná škola přináší:

 • organizaci společenských akcí (prohloubení: event management a marketing)
 • praxi v kuchyni a restauračním managementu
 • podporu talentu a zájmů prostřednictvím dalších specializací (např. barman)
 • množství workshopů a exkurzí
 • rozvoj kreativity, hudební výchovu
 • úzkou spolupráci s partnerskými firmami z regionu
 • 8 týdenní praxi mezi druhým a třetím ročníkem
 • možnost doplnit si maturitní vzdělání na nástavbovém oboru ALW
Studium je zakončeno praktickou závěrečnou zkouškou a ústní a písemná závěrečnou zkouškou.
 • možnost navázat nástavbovým studiem ALW na SZ:G
 • úspěšně ukončené vzdělání je kvalifikací pro pozice pracovníka v gastronomii nebo obchodního asistenta
 • vedení obchodních a pohostinských provozů po získání praxe, živnostenská zkouška
Odborná škola FW nabízí kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také:

 • základy hospodaření
 • kancelářský management a informatika v praxi
 • specializace v rámci školního vzdělávacího programu
  • příprava prezentací, nácvik prezentačních dovedností
  • moderování společenských událostí
  • plánování, příprava a organizace akcí
  • zvládnutí konflikt managementu a časový management
  • navrhování kreativních marketingových konceptů
 • zdravá výživa
 • profesionální příprava, servírování a podávání nápojů a pokrmů

Během praxe si mohou žáci a žákyně vyzkoušet a ověřit získané poznatky a dovednosti v reálném životě. Díky moderním vyučovacím metodám, materiálům z praxe a nasazení digitálních médií jde o vzdělání s dobrým potenciálem do budoucnosti.

Učební plány k danému oboru najdete ke stažení zde.
 • Ein Schüler telefoniert.

Příprava na pracovní život:

obchodní škola s praxí

Obchodní škola (HAS) je ideální pro žáky a žákyně se zájmem o hospodářské vzdělání propojené s praxí. Klademe důraz na jazykovou kompetenci, dobré znalosti IT, osobnostní rozvoj, schopnost pracovat v týmu.

Tříleté vzdělání je uzavřeno závěrečnou zkouškou (v ČR srovnatelné s výučním listem) a nabízí vedle všeobecného vzdělání také vzdělání v oblasti hospodářství a správy, které opravňuje k vykonávání řady povolání v mnoha odvětvích. Obchodní škola je také ideální přípravou na další vzdělávání – maturitní nástavbu (ALW).

Obchodní škola HAS přináší:

 • vzdělání v oblasti hospodářství (cvičná firma)
 • zaměření na jazykové kompetence, cizí jazyk – angličtina
 • intenzivní zapojení PC do výuky, digitální gramotnost
 • po složení závěrečné zkoušky úplná profesní připravenost
 • perfektní příprava na pracovní život nebo další studium
 • práce v týmu a osobnostní rozvoj
 • úzká spolupráce s partnerskými firmami z regionu
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.
 • ukončené vzdělání v profesi obchodní asistent(ka) s praxí v oblasti „praktická kancelářská činnost“
 • dokončené vzdělání platí jako doklad o znalosti obchodních a právních dovedností nutných pro založení živnosti – tzv. Unternehmerprüfung
 • možnost navázat rozšiřujícím nástavbovým studiem přímo na SZ:G – obor ALW
Obchodní škola HAS vzdělává studenty ve čtyřech oblastech:

 • jazykové kompetence
 • sociální kompetence a osobnostní rozvoj
 • hospodářské kompetence (podniková ekonomika, hospodářské výpočty, účetnictví, kancelářský management, užitá informatika, proklientské chování a prodej, projektový management)
 • společnost a prostředí (národní hospodářství a právo, politické vzdělání, dějepis, zeměpis, užité přírodní vědy)

Během praxe si mohou studenti a studentky vyzkoušet a ověřit získané poznatky a dovednosti v reálném životě. Díky moderním vyučovacím metodám, materiálům z praxe a nasazení digitálních médií jde o vzdělání s dobrým potenciálem do budoucnosti.

Učební plán k vzdělávacímu programu HAS – obchodní škola si můžete stáhnout zde .
 • Eine Gruppe von Schülerinnen macht Turnübungen.

In 3 Jahren zur Matura:

Aufbaulehrgang Wirtschaft (ALW)

Der Aufbaulehrgang Wirtschaft (ALW) ist ideal für Schülerinnen und Schüler, die eine 3-jährige berufsbildende mittlere Fach- oder Handelsschule abgeschlossen haben und nun die Reife- und Diplomprüfung anstreben.

Die 3-jährige Ausbildung bietet neben fundierter Allgemeinbildung eine intensive Berufsausbildung in den Bereichen Gesundheit – Wellness – Freizeitmanagement oder Gastronomie und Hotellerie. Weitere wesentliche Ziele sind Persönlichkeitsbildung, Kreativität, soziales Engagement, Teamfähigkeit, Kooperations- sowie Kommunikationsfähigkeit. Tschechisch als zweite lebende Fremdsprache rundet die Ausbildung ab.

Der Aufbaulehrgang des SZ:G steht für:

 • Interesse an Gesundheitsthemen und gesunder Ernährung
 • Schwerpunkt ab dem 1. Jahrgang (Gesundheit – Wellness – Freizeitmanagement oder Gastronomie und Hotellerie)
 • Umfassende Allgemeinbildung und höhere wirtschaftliche Ausbildung
 • Sprachkompetenz durch Englisch und Tschechisch inkl. Sprachwochen und Exkursionen
 • Tschechischunterricht durch Native Speakers
 • Projekte mit Betrieben und Einrichtungen der Region
 • Förderung der Talente und Interessen durch zusätzliche Ausbildungen (Gesundheitstrainerassistent*in, Rettungsschwimmer*in, Nordic Walking, Jungbarkeeper*in …)
 • Kreativität, Musik und Kultur als Unterrichtsfächer
 • Praktika in der Region

Der ALW vermittelt Denkmethoden sowie Arbeits- und Entscheidungshaltungen, die die Absolvent*innen zur unmittelbaren Ausübung eines Berufes in der Wirtschaft, Verwaltung – auch im Sozial- und Gesundheits- und Kulturbereich – Hotellerie und Gastronomie und Ernährung befähigen.

Reife- und Diplomprüfung

 • Studienberechtigung – Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, Kollegs und Pädagogischen Hochschulen
 • gültig als Unternehmerprüfung
 • Abgeschlossene Berufsausbildung – gültig als Lehrabschluss für
  • Restaurantfachmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Hotel- und Gastgewerbeassistent*in
  • Koch/Köchin (bei Schwerpunkt Gastronomie und Hotellerie)

Der Schwerpunkt Gesundheit – Wellness – Freizeitmanagement bietet:

(Voraussetzung: Fachschule für wirtschaftliche Berufe, Hotelfachschule)

 • Gesundheits-, Körper- und Ernährungsbewusstsein
 • Entspannungstechniken (z. B. Yoga) und persönliches Gesundheitstraining
 • Trainingslehre/Planen von Trainingseinheiten
 • Gesundheits-, Wellness- und Sporttourismus, Reiseplanung
 • Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
 • Projektmanagement und Übungsfirma

Der Schwerpunkt Gastronomie und Hotellerie bietet:

(Voraussetzung: Handelsschule, Tourismusfachschule, Fachschule für Mode, Fachschule für Sozialberufe, Landwirtschaftliche Fachschule)

 • Küchenmanagement, Menüerstellung und -zubereitung
 • Trends und Innovationen in der Gastronomie und Hotellerie
 • Servicemanagement, Gästebetreuung, Qualitätssicherung
 • Gesunde Ernährung, Lebensmitteltechnologie
 • Betriebsorganisation, Hotelklassifizierungen, Zeitmanagement
 • Ökologische und nachhaltige Betriebsführung

Durch Praktika können die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in die Praxis umgesetzt werden. Moderne Unterrichtsmethoden, Materialien aus der Praxis und der Einsatz digitaler Medien fördern eine zukunftsweisende Ausbildung.

Die Stundentafel gibt es auch hier als Download.

 • Zwei Schüler im Chemieunterricht.

Altenarbeit und Behindertenarbeit:

Schule für Sozialbetreuungsberufe für Berufstätige (SOB)

Die Schule für Sozialbetreuungsberufe in Gmünd richtet sich an Berufstätige, die sich in einer 2-jährigen Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin bzw. zum Fach-Sozialbetreuer für Altenarbeit oder Behindertenarbeit weiterbilden möchten.

Die SOB vermittelt jene Kompetenzen, die für eine zeitgemäße Begleitung, Förderung, Unterstützung und Pflege von Menschen im Alter, bei Krankheit und Behinderung sowie in Not- und Krisensituationen notwendig sind. Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung mit einem optimalen Theorie-Praxis-Transfer.

 • Vollendung des 19. Lebensjahres spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme
 • Positiver Abschluss einer höheren oder mittleren Schule oder einer Berufsausbildung
 • Gesundheitliche Eignung
 • Positives Aufnahmeverfahren

Wenn Sie bereits eine Ausbildung als Pflegeassistenz abgeschlossen haben, ist eine Aufschulung möglich.

Tätigkeitsbereich Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit

Begleitung, Unterstützung, Betreuung und Pflege älterer Personen

 • präventive, aktivierende, beratende, organisatorische Maßnahmen zur täglichen Lebensbewältigung
 • Unterstützung bei körperlichen, seelischen, sozialen und geistigen Bedürfnissen
 • Erhaltung und Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hilfe zur Wiederherstellung eines möglichst selbständigen und eigenverantwortlichen Lebens im Alter
 • individuelle Begleitung im Alter und Unterstützung bei der psychosozialen Bewältigung von Krisensituationen
 • Entlastung, Begleitung und Anleitung von Angehörigen und Laienbetreuern
 • Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen

Tätigkeitsbereich Fach-Sozialbetreuung Behindertenarbeit

Anleitung, Anregung, Beratung, Assistenz, Förderung und erforderliche Interventionen für Menschen mit Behinderung

 • Unterstützung bei Kontakten zu anderen Personen, Förderung der Teilnahme am sozialen Leben sowie Begleitung in Fragen der Partnerschaft und Sexualität
 • Interessensabklärung, Förderung und Training im Bereich Beschäftigung und Arbeit
 • Einsatz von kreativen Mitteln zur Bildung und Persönlichkeitsentfaltung, Förderung von Wahrnehmung, Kreativität, Sinnesschulung und ästhetischer Bildung
 • Begleitung bei Krankheit, Trauer und Tod sowie der Sterbebegleitung

Tätigkeitsbereich der Pflegeassistenz

Die Pflegeassistenz unterstützt Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ärztinnen und Ärzte. Die Aufgaben umfassen Tätigkeiten in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituationen bei Menschen aller Altersstufen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen sowie auf allen Versorgungsstufen.

 • Mitwirkung an und Durchführung von Pflegemaßnahmen
 • Handeln in Notfällen
 • Mitwirkung beim Pflegeassessment
 • Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie
 • Beobachtung des Gesundheitszustands
 • Information, Kommunikation und Begleitung
 • Mitwirkung an der praktischen Ausbildung in der Pflegeassistenz

Fach-Sozialbetreuer*in Altenarbeit

(inkl. Pflegeassistenzausbildung laut Gesundheits-und Krankenpflegegesetz 2016)

4 Semester – berufsbegleitend

Fach-Sozialbetreuer*in Behindertenarbeit

(inkl. Pflegeassistenzausbildung laut Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 2016)

4 Semester – berufsbegleitend

Unser Team bietet eine bestmögliche, praxisnahe Ausbildung mit einem optimalen Theorie-Praxis-Transfer. Moderne Unterrichtsmethoden, Materialien aus der Praxis und der Einsatz digitaler Medien fördern eine zukunftsweisende Ausbildung.

Unterrichtsmodus

Dauer der Schule:         4 Semester

Unterrichtszeit:             Montag bis Donnerstag, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr (22:00 Uhr)

Mitte des 4. Semesters erfolgt die kommissionelle Pflegeassistenzprüfung durch die Landessanitätsdirektion und am Ende des 4. Semesters die Fachprüfung an der Schule für Sozialbetreuungsberufe.

Aufbau der Ausbildung

Die theoretische Ausbildung umfasst einen Kernbereich für alle Sozialbetreuungsberufe (inkl. Ausbildung zur Pflegeassistenz) und spezielle Themen der gewählten Fachrichtung. Theorie und Praxis gehen Hand in Hand, das Erlernte wird sofort umgesetzt. Die praktische Ausbildung gliedert sich in den Pflegebereich und die Sozialbetreuung. Die theoretische Ausbildung findet zu Unterrichtszeiten statt, die praktische Ausbildung wird während der gesamten Ausbildungszeit durchgeführt.

Zusatzqualifikationen:

Basale Stimulation, Aromapflege, Validation, Klangschalen, etc.

Kostenbeitrag und Unterstützungsmöglichkeiten:

Schulgeld: Monatlich € 45,00 (10 x jährlich)

Es besteht die Möglichkeit vor Schulbeginn beim AMS, um finanzielle Unterstützung (z. B. Fachkräftestipendium) anzusuchen. Bitte nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit dem zuständigen AMS auf.

Pflichtpraktika

 • 200 Stunden Akutpflege in Krankenanstalten
 • 200 Stunden Langzeitpflege (Pflege- und Betreuungszentren, …)
 • 375 Stunden Wahlpraktikum (mobile, ambulante, stationäre Versorgung)
 • 25 Stunden Theorie-Praxistransfer einschließlich Praxisreflexion

Für weitere Informationen und Beratung steht Ihnen die Direktion der Schule für Sozialbetreuungsberufe Gmünd gerne zur Verfügung.

Schulleitung

Mag. Erich Trisko        Tel. 02852 529 01                      office@szgmuend.at

Fachliche Leitung und Praxiskoordination

Leitung der Pflegeassistenz       DGKP Franz Kitzler        franz.kitzler@horn.lknoe.at

Stv. Leitung der Pflegeassistenz DGKP Silvia Weiß                      silvia.weiss59@gmail.com

Bitte fragen Sie im Sekretariat nach der aktuellen Stundentafel nach.