Am 2. Oktober machten die ersten Klassen der Handelsakademie mit ihren Klassenlehrerinnen Dipl.-Päd. Heide Hermann und Mag. Eliska Tatar Schönova im Gegenstand “Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz” eine Exkursion nach Abschlag zu den Alpakas am Sonnseitnhof.

Den Schüler*innen wurden die Lebensweise der Alpakas, das Herdenverhalten und die sozialen Eigenschaften nähergebracht.
Alpakas wirken durch ihr sensibles, neugieriges und freundliches Wesen auf uns Menschen beruhigend. Das tut der Seele gut und Stress wird abgebaut. Durch das Führen der Alpakas an der Hand bei einem Spaziergang konnten die Schülerinnen und Schüler diese Erfahrung selbst machen.

Trotz des schlechten Wetters hatten alle Teilnehmer*innen großen Spaß daran.

Putování za alpakami

2. října 2019 se první ročníky obchodní akademie zúčastnily exkurze do Abschlagu, kde žáci navštívili statek Sonnseitnhof, jehož majitelé chovají alpaky. Exkurze se konala v rámci předmětu Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz a žáky doprovázely jejich učitelky Dipl.-Päd. Heide Hermann a Mgr. Eliška Tatár Schönová.

Žáci poznali život alpak, hierarchii ve stádu a jejich sociální chování. Alpaky mají na člověka velmi uklidňující účinky, jsou to citlivé, zvědavé a přátelské bytosti. Majitelka statku působí také jako kouč a pomocí zvířat pomáhá svým klientům odbourávat stres.

Naši žáci a žákyně sami zažili přímý kontakt se zvířaty. I když nám počasí příliš nepřálo, vydali jsme se na delší procházku, během které žáci zvířata doprovázeli, poznávali jejich chování ve skupině, a přitom zažili mnoho zábavy a nevšedních okamžiků.