Od podzimu roku 2018 spolupracují obchodní akademie z oblasti Waldviertelu pod společných jménem Wirtschafts.Akademie.Waldviertel. Mladí získají top aktuální hospodářské vzdělání. Učí se, jak funguje hospodářství, jaké faktory jsou pro hospodářství důležité a jak se mohou utvářet proměnlivé vztahy mezi společností, kulturou, politikou a hospodářstvím.

Gmünd, Horn, Waidhofen an der Thaya a Zwettl, je jedno, v jakém místě žák školu navštěvuje, od třetího ročníku si může vybrat prohlubující modul (odborné zaměření) z následující nabídky:

  • Logistik.International (Gmünd)
  • Management zdraví.Sport (Horn)
  • E-Business.Entrepeneurship (Waidhofen/Thaya)
  • Potraviny.Dřevo (Zwettl)

Témata byla zpracována společně s podniky, konkrétně se zástupci hospodářského fóra Waldviertel, a orientují se na potřeby regionálního trhu práce, místních podnikatelů a na budoucí trendy v oblasti hospodářství a pracovního trhu.

Během druhého školního týdne se uskutečnil společný start těchto modulů. Po krátkém úvodu bylo v centru zájmu vzájemné poznávání.

První vstup se uskutečnil pomocí Microsoft Teams. Nyní se intenzivně pracuje na vybudování nejmodernější komunikační infrastruktury, aby bylo možné, doufejme ještě v tomto semestru, pracovat ve virtuálních třídách, které přesahují nejen mimo školu, ale také mimo okres.