6. 10. se uskutečnila ve školním centru Gmünd volba zástupců žáků.

Zvláštní okolnosti (související s opatřeními proti přenosu nemoci Covid-19) způsobily také nutnou změnu v průběhu voleb. Poprvé se nekonalo společné představení kandidátů v tělocvičně, to tentokrát proběhlo prostřednictvím video poselství, které bylo promítnuto ve všech třídách. Kandidátky si kladly za cíl vytvořit ve školní budově i kolem ní oddychová místa, postarat se o předvánoční výzdobu, a především být spolehlivou kontaktní osobou pro všechny studenty a studentky.

Napínavá volba dopadla ve prospěch Pauline Wais ze 4ABK a Chiaru Reutterer z 2ALW.

Pauline Wais je mluvčí pro obchodní školu a akademii, Chiara Reutterer potom pro odbornou školu a pro nástavbové studium. Obě mluvčí mají také své zástupkyně, pro HAK/HAS jsou to Beatrice Popescu a Lea-Marie Kümmel a pro FW a ALW Janis Groll.